Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is bij wet verboden om, zonder mijn schriftelijke toestemming onderdelen over te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Intellectueel eigendomsrecht

Wij behouden ons uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle teksten, afbeeldingen, het ontwerp, de layout en de broncode van deze website, alsmede mijn werkwijze en adviesmethode, rekenmodules, te downloaden documenten zoals formulieren, voorbeelden, berekeningen en rapporten, zulks in de ruimste zin van het woord.

Verbod

Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de in de voorgaande alinea genoemde onderwerpen, te kopieëren of anderszins te verveelvuldigen, na te bootsen, te verhandelen, toe te eigenen, te openbaren, te exploiteren, hiervan afgeleide vormen te creëren of aan derden op enigerlei wijze ter beschikking te stellen.