Levensverzekering ACE Life

Bij de levensverzekering van ACE is de verzekeraar ACE Europe Life Limited. Dat is een Engelse verzekeraar die onderdeel is van ACE Group of Companies, een wereldwijde (her)verzekeraar van schade- en personenverzekeringen.

Levensverzekering ACE Life afsluiten

Je kunt de levensverzekering van ACE Life vanaf 1 december 2016 niet meer afsluiten.

Andere levensverzekeringen afsluiten voor € 100

Je kunt wel een levensverzekering van diverse andere verzekeraars via mij afsluiten voor een eenmalige vergoeding van 100.

Levensverzekering aanvragen

Productnamen ACE Life

  • ACE Overlijdensrisicoverzekering

Belangrijke kenmerken ACE overlijdensrisicoverzekering

  • Geen keuring nodig tot een overlijdensdekking van € 500.000 (tot 50 jaar)
  • Geen en-bloc clausule
  • Extra dekking mogelijk van € 7.500 voor uw kind(eren)
  • Extra dekking mogelijk met uitkering bij ongeval
  • Extra dekking mogelijk met uitkering bij terminale ziekte

Bron: website TAF. U kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande kenmerken.