Levensverzekering TAF ACE

TAF biedt verzekeringsproducten onder eigen naam aan met een andere instantie als verzekeraar. Bij de levensverzekering van TAF ACE is de verzekeraar ACE Europe Life Limited, onderdeel van ACE Group of Companies. ACE is een wereldwijde (her)verzekeraar van schade- en personenverzekeringen.

Logo TAF ACE

Levensverzekering ACE Life afsluiten

Je kunt de levensverzekering van ACE Life vanaf 1 december 2016 niet meer via mij afsluiten.

Andere levensverzekeringen afsluiten voor € 100

Je kunt wel een levensverzekering van diverse andere verzekeraars via mij afsluiten voor een eenmalige vergoeding van 100.

Levensverzekering aanvragen

Productnamen levensverzekering TAF ACE

  • TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering

Belangrijke kenmerken TAF Personal overlijdensrisicoverzekering

  • Geen keuring nodig tot een overlijdensdekking van € 500.000 (tot 50 jaar)
  • Geen en-bloc clausule
  • Extra dekking mogelijk van € 7.500 voor uw kind(eren)
  • Extra dekking mogelijk met uitkering bij ongeval
  • Extra dekking mogelijk met vervroegde uitkering bij terminale ziekte *

* Als je deze optie hebt meeverzekerd dan wordt de overlijdensdekking direct uitgekeerd wanneer je een levensbedreigende ziekte krijgt en je levensverwachting korter is dan 12 maanden. Dit is alleen mogelijk als je op dat moment jonger bent dan 65 jaar. De uitkering is maximaal € 300.000. Als de overlijdensdekking hoger is, wordt het overige uitgekeerd na overlijden. Voor deze extra dekking betaal je een premieopslag. Als je levensverzekering verpand moet worden is het raadzaam of te kijken of deze extra dekking verstandig is. Dit kan mogelijk problemen geven als de levensverzekering eerder tot uitkering komt.

Bron: website TAF. Je kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande kenmerken.

Nieuws over TAF

Dit is het nieuws over de levensverzekering van TAF.

TAF introduceert nieuwe verzekeraar iptiQ

13 september 2016 - Aanbieder TAF heeft een nieuwe verzekeraar toegevoegd aan het assortiment levensverzekeringen: iptiQ. Tot nu toe werkte ze met 3 verzekeraars: Credit Life, Quantum Leben en ACE.

TAF verlaagt premies levensverzekering

21 juni 2016 - Verzekeraar TAF verlaagt de premies van de levensverzekering. De verlaging geldt voor de levensverzekeringen waarbij Credit Life de risicodrager is.

Volledig digitaal aanvragen bij TAF

20 oktober 2015 - Bij aanbieder TAF kun je voortaan volledig digitaal je levensverzekering aanvragen. Voorheen kon de aanvraag al digitaal worden ingediend. Maar jij kreeg dan een email met een lege gezondheidsverklaring in PDF vorm. Die moest je dan zelf printen en handmatig invullen en ondertekenen. Nu kun je de gezondheidsverklaring zelf online invullen. Nu is het aanvraagproces dus een stuk eenvoudiger en sneller.

TAF wijzigt productaanbod, voorwaarden en premies levensverzekeringen

6 januari 2015 - Aanbieder TAF biedt een nieuwe variant van de levensverzekering. Bij deze variant betaal je bij een levensverzekering met een dalende dekking de laatste paar jaar geen premie meer. Ook kun je ervoor kiezen om bij tussentijdse beëindiging een uitkering te ontvangen. Tevens kun je je voortaan tot 85 jaar verzekeren.

TAF biedt levensverzekering van Credit Life International

2 januari 2014 - Aanbieder TAF biedt naast de levensverzekeringen van ACE en Quantum Leben voortaan ook een levensverzekering met als verzekeraar Credit Life International. TAF wil daarmee voor alle klanten en alle levensverzekeringen een scherpe premie kunnen bieden.