Wat is een levensverzekering?

Levensverzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen die een bedrag uitkeren bij overlijden voor de einddatum of bij in leven zijn op de einddatum. Deze website gaat over de levensverzekering die uitkeert bij overlijden.

Andere benamingen voor de levensverzekering

Een levensverzekering die uitkeert bij overlijden noemt men ook wel:

  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Overlijdensverzekering
  • Risicoverzekering
  • ORV

Soorten levensverzekering

Als het gaat om het verloop van de verzekeringsuitkering bij overlijden, gedurende de looptijd van de verzekering, dan zijn dit de soorten:

  • Gelijkblijvende levensverzekering
  • Annuïtair dalende levensverzekering
  • Lineair dalende levensverzekering
  • Stijgende levensverzekering
Grafiek gelijkblijvende levensverzekering Grafiek annuitair dalende levensverzekering Grafiek lineair dalende levensverzekering