Kies een levensverzekering zonder en bloc clausule

Het is verstandig om een levensverzekering af te sluiten zonder “en bloc-clausule”. Als die clausule in de voorwaarden staat in kan de verzekeraar namelijk de premie van jouw levensverzekering tijdens de looptijd verhogen.

Wat is de “en bloc-clausule”?

Dat is een bepaling in de polisvoorwaarden die de verzekeringsmaatschappij het recht geeft om voor alle of een bepaalde groep verzekerden tegelijkertijd wijzigingen aan te brengen in de premie en voorwaarden van lopende levensverzekeringen. Bij levensverzekeringen gaat het vaak om een premieverhoging.

Kans op premieverhoging

Hoe groot de kans is dat de verzekeraar tussentijds je premie verhoogt, is vooraf natuurlijk niet goed in te schatten. Maar als je een levensverzekering afsluit zonder “en bloc-clausule” loop je dat risico in ieder geval niet. Je weet dan zeker dat je premie tijdens de looptijd gelijk blijft.

Gelijkblijvende premie

Bij de meeste levensverzekeringen betaal je een gelijkblijvende premie tijdens de looptijd. Ook bij een dalende overlijdensdekking. Bij een levensverzekering zonder en bloc cluausule is jouw premie dus gegarandeerd gelijkblijvend.

Kans op wijziging van voorwaarden

Het is ook mogelijk dat de maatschappij op basis van de “en bloc-clausule” de voorwaarden van je levensverzekering tussentijds aanpast. Bijvoorbeeld dat er bij een bepaalde gebeurtenis geen recht op een uitkering is.

Premieverlaging

Er is een aanbieder die een levensverzekering heeft met een “en bloc-clausule” waarbij de premie kan worden verlaagd. Sinds de introductie van deze levensverzekering in 2006 is de premie 3x verlaagd.

Levensverzekeringen vergelijken

Als je mij vraagt om een premievergelijking, houd ik rekening met de “en bloc-clausule”. Ik zoek dus niet gewoon de levensverzekering met de laagste premie, maar welke gedurende de gehele looptijd gegarandeerd de meest voordelige is.

Meer tips over levensverzekeringen

Premievergelijking levensverzekeringen aanvragen

Levensverzekering aanvragen